nilsharnesk.com
Gruvlobbyn använder skrämseltaktik – mitt svar till Ericsson och Östensson på DN Debatt
Idag svarar jag på Magnus Ericssons och Olle Östenssons debattartikel ”En gruvskatt skulle minska sysselsättningen i Norrland” på DN Debatt. Jag tycker att både Ericsson och Östensson hamnar snett …