nilsharnesk.com
Varför är det så kontroversiellt att diskutera gruvnäringens villkor?
Varför är det kontroversiellt att diskutera gruvnäringens villkor? Som jag sagt ända från början så handlar det om att samhället ska styra villkoren för näringen, dessa villkor måste basera sig på …