nilsharnesk.com
Bloggens första recension: Metaller, hantverkare och arkeologi
Bloggens första recension handlar ironiskt nog om metaller och mineraler. Dock handlar det inte om gruvnäringen och mineralpolitiken utan om metallhantering och metallhantverk ur ett arkeologiskt p…