nilsharnesk.com
Normförskjutning, stigberoende och rent-seeking
”Vi har alltid gjort så”…snacka om kreativitetsmördande kommentar. Alla har vi nog hört den i ett eller annat sammanhang. Många har nog stött på den på arbetet när man ifrågasatt …