nilsharnesk.com
Region Norrbotten – en demokratireform som får vänta
I tisdags meddelade regeringen sitt beslut rörande Norrbottens ansökan om att från 1 januari 2015 överta det regionala utvecklingsansvaret och bilda en regionkommun. Ett, åtminstone för Norrbottens…