nilsharnesk.com
Är Kallak på väg att bli Sveriges Alta-konflikt?
Swedish police scuffle with activists protesting mining plans on indigenous Sami land – Washington Post, 21/8 2013 Alta-konflikten var för den som inte vet en av de största konflikterna röran…