nilsharnesk.com
Vad är Norrland? Vad innebär det att vara norrlänning?
Frågar du mig personligen så är det två oerhört komplexa frågor som skapar blandade känslor. För det första gäller det begreppen generellt. Jag är, som säkert många andra ”norrlänningar”, delad i …