nilsharnesk.com
Struts eller medveten medborgare?
Jag har flera gånger fått gliringar både via bekanta på Facebook såväl som via vänner och bekanta i verkliga livet om att jag bara skriver om politik på bloggen och Facebook… En del har uttry…