nilsharnesk.com
Arkeologers ställning på arbetsmarknaden
Arkeologruppen publicerade för att tag sedan två intressanta inlägg rörande visstidsanställningar generellt och med vissa insteg mot hur det är inom arkeologbranschen i synnerhet. Väldigt bra och b…