nillaskitchen.com
Har du beroendebeteende?
Allting som upplevs som positivt kan bli ett beroende. Vår hjärna är programmerad att uppmärksamma oss på sådant som känns belönande och att utföra det igen och igen. Som människor är vi formade at…