nillaskitchen.com
Hur vet jag att jag äter på ett sätt som är bäst för just mig?
Jag har en tro att när vi äter i kongruens med vad som är rätt för planeten – så mår också våra kroppar som bäst. Vi är ju också naturen. Det innebär att äta på ett sätt som inte bara känns r…