nillaskitchen.com
Summering – April 2015 – uppfinningar, recept, ny hemsida och yrkesskola i Finland
Månaden april var händelserik och spännande för min del. Inspirationen har flödat och jag har även varit tvungen att leverera! Därför skriver jag en liten summering som berättar om allt vad jag har…