nikolacupas.com
Ćebe
Imam jednu nana Ljilju. To je staramajkina staramajka. Za nju, glavne životne opasnosti u univerzumu kojima čovek može da se izloži su cigare i ’’pazi da nenazebeš’’. Dok me je čuvala kao klinca, i…