nikolacupas.com
Selfi je kriv za sve
Poslednjih nekoliko dana velika pažnja javnosti usmerena je na slučaj poznate ličnosti Ane Marije Žujović), koja je preživela nasilje od strane supruga Vladimira Stanojevića. Ceo slučaj bi prošao v…