niknam.org
در جستوجوی کار
در این مطلب قصد دارم تجربیاتم را درباره پیدا کردن کار در خارج از کشور با شما به اشتراک بگذارم پیش نیاز ها قطعاً می‌دانید زبان انگلیسی و در بعضی موارد حتی دانستن زبان آلمانی بسیار مهم است. هرچند در …