niklasstarow.wordpress.com
Angående den föreslagna nedläggningen av vår fabrik i Lund.
Hej. Ja, det har varit i media i några veckor nu, förslaget att stänga vår fabrik i Lund. Det har varit översvallande positiva ordalag från press, från andra anställda och från personer ute på gata…