niklasstarow.wordpress.com
Lund, en välmående kommun. Där varje nyfött barn börjar sitt liv med en skuld på 20.000kr.
Besök inlägget om du vill veta mer.