niklasstarow.wordpress.com
Crowdfunding – Swedish Elections. Help the Pirate Movement.
Hej. Ja, nu ska kampanjen inför Piratpartiets intåg i våra kommuner och landsting igång. Samt att nå målet 1% för riket. Här kan du hjälpa till med att donera en slant till olika ändamål, som T-shi…