niklasstarow.wordpress.com
Datalagringsdirektivet – lista över vilka uppgifter som alltid ska vara till statens förfogande:
Regeringens lista över vilka uppgifter som alltid ska vara till statens förfogande: När det gäller telefonsamtal via det fasta nätet ska detta sparas: uppringande nummer uppringt nummer och nummer …