nikastories.com
Väntan
Hur jag har väntat efter den månaden, Hur jag har väntat… Veckornas långa sträckor, Milen av väntan. Jag har föråldrats denna månad, blivit förstummad, Tomma utsträckta händer, Orden försumma…