nikastories.com
2 haiku
Ryska blåstjärnor Under en vårpromenad Himmeln på jorden *** Middagens bön Fladdrande ljus framför mig Dagen ditt liv blivit evigt.