nihongoichiban.com
Kanji Card – 休
Meaning:to rest Onyomi: KYUU Kunyomi: yasu(mu) Strokes: 6 (click on the pic to start the video) Vocabulary: 休む – yasumu – to rest 休み – yasumi – vacation 休日 – kyuujits…