nihongoichiban.com
Kanji Card – 七 – nana
Meaning: seven Onyomi: SHICHI Kunyomi: nana(tsu), nana-, nano- Strokes: 2 Vocabulary: 七つ – nanatsu – seven 七月 – nanagatsu – July