niewolnikmaryi.com
I List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz. X
ROZDZIAŁ 10 O cudach na puszczy jako figurach Chrystusa, karach za niedowiarstwo, ochranianiu od obrazy cudzego sumienia, i t.d. 1Abowiem nie chcę, bracia, abyście wiedzieć nie mieli, iż ojcowie na…