niewolnikmaryi.com
List Św. Pawła Apostoła do Rzymian – Z objaśnieniami (cz.V)
List Św. Pawła Apostoła do Rzymian – Z objaśnieniami (cz. IV) 5. Stosunek żydów do Ewangelii (9, 1— 11, 36). 9. 1 Prawdę mówię w Chrystusie nie kłamię: bo mi świadectwo daje sumienie moje w Duchu…