niewolnikmaryi.com
„Nieraz upadam! Ach w takiej chwili widok mnie krzyża zawsze zasili!”
Został się krzyżyk wśród moich rzeczy, A na nim święta postać Chrystusa, Daj mi go, on mnie może uleczy, Bo przed nim każda niecna pokusa, Każda myśl czarna w duszy zrodzona, Jak noc przed słońcem …