niewolnikmaryi.com
Krótka analiza krytyczna NOM – czyli znanej Ci Mszy ( cz.II)
…nowa liturgia bardzo ucieszy wszystkie grupy stojące na krawędzi apostazji, które pustoszą Kościół, zatruwając jego organizm i atakując jedność doktrynalną, liturgiczną, moralną i dyscyplina…