niewolnikmaryi.com
Krótka analiza krytyczna NOM – czyli znanej Ci Mszy ( cz.I)
„Na mocy treści niniejszego aktu i mocą Naszej Apostolskiej władzy, przyznajemy i uznajemy po wieczne czasy, że dla śpiewania bądź recytowania Mszy świętej w jakimkolwiek kościele, bezwzględnie moż…