niewolnikmaryi.com
„Ukrzyżowana ukrzyżowanego poczęła”- O cierpliwości NMP
…ktokolwiek,prócz dzieci, dostępuje zbawienia, nie dostępuje go inaczej jak po otrzymaniu palmy męczeńskiej, nabytej albo śmiercią poniesioną dla Boga, albo cierpliwem znoszeniem wszelkiego r…