niewolnikmaryi.com
O miłości Maryi
…trzeba się do­magać od Boga, abyśmy Go ko­chali. A potem trwać w tym cośmy uprosili, otrzymali.