niewolnikmaryi.com
O Bóstwie Jezusa Chrystusa
Dusza ludzka z natury swojej jest chrześcijańska. Wpływ wychodzący z Chrystusa przenika całego człowieka: jego rozum jako prawda, jego wolę jako siła.