niewolnikmaryi.com
Modernizm w Kościele – PIUS X i walka z herezją.
„ktokolwiek miałby śmiałość bronić którejś z tez doktryny, potępionej jednym lub drugim z wyżej wymienionych dokumentów, naraża się ipso facto na karę ekskomuniki”.