niewolnikmaryi.com
Wielki Nieznany
Nieznajomość ta Jezusa najbardziej widoczną się staje, jeśli chodzi o Najśw. Sakrament. Bo czemuż przypisać ten ogrom obojętności tak wielu katolików na najczulsze dowody Boskiej miłości?…