niewolnikmaryi.com
„Ty przynajmniej kochaj mnie!”
Przed Tabernakulum To najlepsze miejsce na złożenie miłosnej dani, na adorację. Tu przebywa żywy, czujący Jezus, co widzi i słyszy nas. Tu więc możemy złożyć Mu akt wiary za siebie i za tych, co je…