niewolnikmaryi.com
Taka modlitwa to czysta kpina!
Przyjacielu! Przed Bogiem drżą Święci Aniołowie którzy nie ośmielają się podnieść ku Niemu oczu, więc zasłaniają skrzydłami swoją twarz, bo nie mogą znieść blasku Jego Majestatu! A ty, okryty grzec…