niewolnikmaryi.com
Mój Jezu, Miłości moja, pomóż grzesznikowi, który chce Cię kochać i być cały Twój.
Mój drogi i kochany Jezu, mój Skarbie, ze względu na uczynione Ci zniewagi nie zasługuję już więcej na to, by móc Cię kochać, ale przez Twoje zasługi, proszę Cię, uczyń mnie godnym Twojej czystej m…