nieuwsbank.org
Zijn zelfstandige therapeuten de dupe van de klachtenregeling in de Wkkgz?
De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) die dit jaar van kracht is geworden regelt dat elke zorgaanbieder aangesloten moet zijn bij een door het ministerie erkende geschilleninstantie…