nietylkoit.pl
SharePoint content type - Nie tylko IT
W zasadzie większość z nas pracujących z SharePoint wie dobrze czym jest SharePoint content type (typ zawartości SharePoint), który służy do grupowania informacji na temat jakiegoś elementu. Mogą być to elementy różnego rodzaju: dokumenty, pliku Excel, wskaźniki, etc. SharePoint Content type dodaje nam metadata (cholera jakieś sensowne polskie tłumaczenie?) do elementu, które można potem wykorzystać. …