nietylkoit.pl
Informatyk po 40 - Nie tylko IT
Informatyk po 40? Jak to mówią niektórzy wiek to tylko cyfra. Czy aby na pewno, gdy przychodzi do decyzji o zatrudnieniu nowego pracownika działu IT?