nietylkoit.pl
Ignite 2018 - Nie tylko IT
Konferencje to coś w czym każdy szanujący się specjalista powinien uczestniczyć. Najważnieją dla osób pracujących z produktami Microsoft jest Ignite