nieljoenl.wordpress.com
{teentop/mv/vietsub} Missing (쉽지않아) – TEEN TOP (틴탑)
Vietsub by nieljoenl Translator, Timer, Typsetter: Hina.chan | Editor, Effector, Uploader: Ayumi*H DONT FORGET TO WATCH MV AT OFFCIAL YOUTUBE “Mỗi lúc một sâu hơn, vết thương của đôi ta đó Nh…