nieljoenl.wordpress.com
{land’s map/tổng hợp}
✷NIELJOE LAND’s MAP✷ .Tổng hợp những bài dịch của trang. ⋆Summary of Translations⋆ Xin chào! Tụi mình là V-Angel ✿ Tụi mình sẽ cập nhật những thứ liên quan đến TEEN TOP và NIELJOE tại…