niedozwolone-klauzule.pl
Wyczerpanie prawa na kanwie sprawy Art & Allposters
Serdecznie zapraszam do lektury mojego komentarza do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie Art & Allposters (sprawa C-419/13), który został opu…