nicolaigideon.dk
Strøtanke om skole og samfund
En gang var skolen stedet, hvor børn skulle øve sig på at nå forståelse for det, den voksne mestrede. Ikke desto mindre er opgaven tilsyneladende nu den, at de voksne skal beflitte sig på at udvise…