nhuoclac.com
Cùng nhau
Khi được hỏi những điều về bố, tôi chợt nhận ra mình chẳng biết gì về ông. Dù là bây giờ hay hai chục năm về trước. Tôi không còn nhớ chính xác gương mặt ông lúc trẻ như thế nào, thường mặc bộ đồ g…