nhuavietnhat.com
Sóng nhựa hở (sóng nhựa rỗng) VN05 HL (715x465x330)mm | Nhựa Việt Nhật
Sóng nhựa hở VN05 HL, là sóng nhựa hở (sóng nhựa rỗng) rất thuận lợi cho việc đựng vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, thủy hải sản trong các khu công nghiệp các xí nghiệp, trái cây đặc biệt là thanh long. Sóng nhựa hở với thiết kế hiện đại cho người sử dụng để dàng hơn.