nhipcauhoangsa.com
VĨNH BIỆT CỤ PHAN THỊ THÊ - BÀ MẸ TỬ SỸ HOÀNG SA CUỐI CÙNG - Nhịp cầu Hoàng Sa
Nhịp Cầu Hoàng Sa vừa nhận được tin Cụ Phan Thị Thê, sinh 1928, thân sinh tử sĩ Hoàng Sa – trung sĩ Phạm Ngọc Đa – đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 14:40 ngày 15-07-2017. Lễ viếng bắt đầu sau 7 giờ sáng 16-07-2017, tại 588/20 Đông Thịnh 3, đường Thoại Ngọc …