nhipcauhoangsa.com
NGÔI NHÀ THỨ TƯ CỦA NHỊP CẦU HOÀNG SA - Nhịp cầu Hoàng Sa
Từ FB của Huy Đức Sáng 15-8-2015, các thành viên của Nhịp Cầu Hoàng Sa có mặt tại 588/20 khóm Đông Thịnh 3, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, dự lễ Mừng Nhà Mới của gia đình tử sĩ Hoàng Sa Phạm Ngọc Đa. Ngôi nhà mới, một trệt, một lầu, …