nhipcauhoangsa.com
HỖ TRỢ KINH PHÍ NONG ĐỘNG MẠCH VÀNH CHO BÀ MẸ HOÀNG SA - Nhịp cầu Hoàng Sa
Các bác sĩ bệnh viện Tâm Đức vừa quyết định can thiệp nong động mạch vành cho cụ Phan Thị Thê, mẹ trung sĩ Phạm Ngọc Đa (hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa 1-1974. Cụ Thê là bà mẹ tử sĩ Hoàng Sa duy nhất còn sống mà chúng tôi được biết. Anh …