nhipcauhoangsa.com
CUỘC GẶP MẶT ĐẦU TIÊN CỦA CỰU BINH VÀ THÂN NHÂN HOÀNG SA & GẠC MA - Nhịp cầu Hoàng Sa
Tối ngày 9-1-2017, 11 cựu binh, 4 thân nhân của những người lính VNCH đã tham gia trận Hải chiến Hoàng Sa ngày 19-1-1974 với 16 cựu binh, 6 thân nhân của những người lính QĐND VN đã tham gia trận Gạc Ma ngày 14-3-1988 lần đầu tiên cùng có mặt tại Dinh Độc Lập, …